Outdoor lasershow - Regels & aanrvagen

Interlaser regelt alles

Regels & Aanvragen

Interlaser verzorgt de aanvraag bij de Inspectie. Houd u er rekening mee dat de Inspectie een aanvraag tijd van 3 weken hanteert om de aanvraag te beoordelen.

Hieronder leggen wij uit hoe wat waar en waarom. Maar lezen hoeft niet persé. Wij regelen het gewoon! Een outdoor lasershow mag niet zomaar plaatsvinden in de open lucht, hiervoor geld een meldingsplicht bij de Inspectie. Op grond van ondermeer internationale burgerluchtvaartregelgeving mogen lasers en (grond)lichten niet misleidend zijn en geen hinder of gevaar veroorzaken voor luchtvarenden. Daarom beoordeelt de Inspectie de mogelijke invloed van een voorgenomen lasershow op de luchtvaartveiligheid. Een aanvraag wordt ondermeer beoordeeld op het type lichtbron, locatie en het lokale luchtruimgebruik. Nadat er geen bezwaar is van de desbetreffende instanties zoals Ministerie van Defensie, KLPD (Korps Landelijke Politiediensten), LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland)word er een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Aangezien de invloed van lasershows op het luchtverkeer niet geheel voorspelbaar is behoudt de Inspectie dan wel de luchtverkeersleiding of de Luchtvaartpolitie (KLPD) zich het recht beperkende maatregelen te nemen of de lichtbron te laten doven wanneer hinder optreedt. Dit verzoek dient direct uitgevoerd te worden om te voorkomen dat luchtvarenden in gevaar gebracht kunnen worden.

Een vrijblijvende offerte aanvragen?