Outdoor lasershow

Groots en spectaculair!

Outdoor laseranimaties

Een outdoor lasershow is een openluchtevenement voor amusementsdoeleinden, bestaande uit displays van continu bewegende laserstralen.

Je ziet outdoorlasershows vaak op festivals, bij concerten, kunstuitingen, straatparades, in pretparken, maar ook op corporate events en dergelijke. Bij een outdoorlasershow is het mogelijk om met laserlichtsystemen geanimeerde afbeeldingen en patronen op muren, plafonds en andere oppervlakken en objecten te creëren met behulp van meerkleurige RGB (rood, groen, blauw) laserstralen.

Dit wordt meestal gecombineerd met muziek en geluidseffecten, evenals videoprojecties en waterschermen die grote en indrukwekkende laserevenementen voor shows creëren.

De outdoor lasershows, zijn voornamelijk multimedia-evenementen, waarbij laserstralen worden gecombineerd met geluids-, licht- en videoprojecties, maar ook luchtshows of landmark-lasershows waarbij laserstralen in de lucht worden geschoten boven een bepaald gebied zijn veelvoorkomende openluchtlasershows.

De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos en het is lastig onder woorden te brengen hoe indrukwekkend dit overkomt in de openlucht, kijk daarom naar onderstaande voorbeelden om een indruk te krijgen van de mogelijkheden.

Regels & aanvragen

Een outdoor lasershow mag niet zomaar plaatsvinden in de open lucht, hiervoor geld een meldingsplicht bij de Inspectie.

Op grond van ondermeer internationale burgerluchtvaartregelgeving mogen lasers en (grond)lichten niet misleidend zijn en geen hinder of gevaar veroorzaken voor luchtvarenden. Daarom beoordeelt de Inspectie de mogelijke invloed van een voorgenomen lasershow op de luchtvaartveiligheid. Een aanvraag wordt ondermeer beoordeeld op het type lichtbron, locatie en het lokale luchtruimgebruik.

Nadat er geen bezwaar is van de desbetreffende instanties zoals Ministerie van Defensie, KLPD (Korps Landelijke Politiediensten), LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland)word er een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Aangezien de invloed van lasershows op het luchtverkeer niet geheel voorspelbaar is behoudt de Inspectie dan wel de luchtverkeersleiding of de Luchtvaartpolitie (KLPD) zich het recht beperkende maatregelen te nemen of de lichtbron te laten doven wanneer hinder optreedt. Dit verzoek dient direct uitgevoerd te worden om te voorkomen dat luchtvarenden in gevaar gebracht kunnen worden.

Interlaser verzorgt de aanvraag bij de Inspectie. Houd u er rekening mee dat de Inspectie een aanvraag tijd van 3 weken hanteert om de aanvraag te beoordelen.

Een vrijblijvende offerte aanvragen?