Oosterlicht College

Doelstelling opdrachtgever: Meer bekendheid krijgen onder aankomende leerlingen en hun ouders. Op de opendag van het Oosterlicht college waar jaarlijks honderden aanstaande scholieren op afkomen, hebben wij met InterLaser het Logo op de gevel van de school met laser geprojecteerd (gevelprojectie) om zodoende op te vallen tussen al die andere middelbare scholen.