Thema Hannibal Barkas
op Toneelbal Utrechtsch Studenten Corps

Voor het Utrechtsch stundenten corps (USC) heeft Interlaser invulling gegeven aan een bijzondere manier om het thema van het toneelbal te onthullen. Samen met het USC heeft interlaser zich verdiept in de historie van Hannibal Barkas. Het verhaal is gevisualiseerd met laseranimatie. Hierboven zie je het resultaat van deze laseranimatieshow. Dit is een Live opname van de uitvoering op locatie. Kijk en verwonder.

Een ander mooi voorbeeld van laseranimatie is bijvoorbeeld de show voor 50 jaar Bijlmer.