Thema Hannibal Barkas
op Toneelbal Utrechtsch Studenten Corps

Voor het Utrechtsch stundenten corps (USC) heeft Interlaser invulling gegeven aan een bijzondere manier om het thema van het toneelbal te onthullen. Samen met het USC heeft interlaser zich verdiept in de historie van Hannibal Barkas. Het verhaal is gevisualiseerd met laseranimatie. Hierboven zie je het resultaat. Dit is een Live opname van de uitvoering op locatie. Kijk en verwonder.